Vitajte na stránke obce Vernár

Vernár povojnovom období

Toto storočie nebolo prajné pre rast našej obce, kde ešte v 50. rokoch prevládal typ domov z 19. a začiatku 20. storčia s dvoj až trojpriestorovým usporiadaním (pitvor, izba s kuchyňou, komora), otvoreným dvorom, s hospodárskymi budovami za domom. Dnes, pravda, chátra pár posledných dreveníc, ktoré sa s nemou pokorou krčia pri murovaných neestetických opachách, obec sa však potrebným spôsobom nerozvíjala. Ktosi stále vymýšľal, že Tesninu zabetónuje a obyvatľov vyplaví a keď opadli tieto snahy, prišli iní so snahou vytvoriť z obce športovo - turistickú oblasť, pravda, bez práva rozvoja výstavby pre obyvateľov, ktorí takto mali vymrieť a vystriedať ich mali chatári, chalupári atď. Ešte v 60-tych rokoch mala obec okolo 1200 obyvateľov, dnes o polovicu menej, hoci pozorovať možno jej oživenie. Mnohí "odídenci" sa dnes zamýšľajú, či by nebolo načim vrátiť sa a pomôcť rodnej obci. Je na nás, potomkoch, aby sme túto dobu chytili "za pačesy" a pozdvihli našu dedovizeň. Môžeme sa o tom pri oslavách jej založenia porozprávať, ale len keď sa zídeme a pozdravíme ju. Ona nemo čaká a s ňou stopy trápenia, radostí, slzy, prach a pot našich predkov. 700 ročnica nech je odrazovým rokom pre nový rozkvet života a práce vo Vernári, aj pre vznik možno nových piesní. Dnes má nádej väčšiu ako kedykoľvek predtým, veď má doma i po svete veľa poctivých rodákov, ktorí sa nikdy nebáli práce, sú dosť vzdelaní alebo zruční. Svetáci či domasedi, všetci majú možnosť prejaviť vzťah a hrdosť k svojim koreňom. Odložme teda tulácku palicu, poďme a pomôžme. Bez hany a nenávisti, s láskou.

Použitá literatúra: 700 rokov obce Vernár (brožúrka k oslavám 700-ročnice, zostavil: JUDr. Dušan Petrigáč)