Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

Symboly obce

Erb obce Vernár

Erb obce Vernár

Zástava obce Vernár

Zástava obce Vernár

Popis erbu:
V zelenom gotickom štíte strieborný čiernobradý uhliar v striebornej košeli, v čiernych nohaviciach, čiernej obuvi a čiernej kapucni po plecia, držiaci vľavo striebornú lopatu so zlatou rukoväťou, pred ním a za ním čierne uhlie dymiace strieborne.

Poznámka: V heraldike môže byť zlatá farba nahradená žltou a strieborná bielou.

Interpretácia erbu:
V erbe je znázornený zamestnanecký motív uhliarstva, ktoré miestnym obyvateľom poskytovalo v minulosti dôležitý zdroj obživy. Čierna farba je bohatšie zastúpená najmä kvôli tomu, že uhliari pracovali s ohňom a dymom. Zelená farba štítu je symbolom bohatých lesov na okolí. Erb v tejto podobe je erbom jedinečným a neopakovateľným, vychádzajúcim z dávnych uhliarskych tradícií obyvateľov obce a z historicky doloženej obecnej pečate. Spĺňa preto kritériá heraldickej tvory na Slovensku.

Vlajka obce:
Je odvodená od sfarbenia erbu. Má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky. Skladá sa z 5 pruhov v poradí: biely (2/7), čierny (1/7), žltý (1/7), čierny (1/7) a zelený (2/7).

Pečať obce:
Je kruhová, bez heraldického šrafovania. Stred vypĺňa zvolený obecný symbol (môže byť aj bez štítu). Kruhopis pečate znie: OBEC VERNÁR.

Plné znenie expertízy symobolov obce nájdete v histórii Expertíza symobolov obce