Vitajte na stránke obce Vernár

Symboly obce

Erb obce Vernár

Erb obce Vernár

Zástava obce Vernár

Zástava obce Vernár

Popis erbu:
V zelenom gotickom štíte strieborný čiernobradý uhliar v striebornej košeli, v čiernych nohaviciach, čiernej obuvi a čiernej kapucni po plecia, držiaci vľavo striebornú lopatu so zlatou rukoväťou, pred ním a za ním čierne uhlie dymiace strieborne.

Poznámka: V heraldike môže byť zlatá farba nahradená žltou a strieborná bielou.

Interpretácia erbu:
V erbe je znázornený zamestnanecký motív uhliarstva, ktoré miestnym obyvateľom poskytovalo v minulosti dôležitý zdroj obživy. Čierna farba je bohatšie zastúpená najmä kvôli tomu, že uhliari pracovali s ohňom a dymom. Zelená farba štítu je symbolom bohatých lesov na okolí. Erb v tejto podobe je erbom jedinečným a neopakovateľným, vychádzajúcim z dávnych uhliarskych tradícií obyvateľov obce a z historicky doloženej obecnej pečate. Spĺňa preto kritériá heraldickej tvory na Slovensku.

Vlajka obce:
Je odvodená od sfarbenia erbu. Má pomer strán 2:3 a na konci dvojitý zástrih siahajúci do tretiny listu vlajky. Skladá sa z 5 pruhov v poradí: biely (2/7), čierny (1/7), žltý (1/7), čierny (1/7) a zelený (2/7).

Pečať obce:
Je kruhová, bez heraldického šrafovania. Stred vypĺňa zvolený obecný symbol (môže byť aj bez štítu). Kruhopis pečate znie: OBEC VERNÁR.

Plné znenie expertízy symobolov obce nájdete v histórii Expertíza symobolov obce