Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

NP Slovenský raj

Ráno v Slovenskom raji

Lokalita: Tri kopce

Je unikátky horský krasový reliéf, tvorený planinami a hlbokými roklinami a kaňonami a množstvom iných krasových foriem ako sú závrty, bralá, skalé veže a útvary a jaskyne. Z nich najznámejšia je Dobšinská Ľadová Jaskyňa - zapísaná ako svetové prírodné dedicstvo v zozname UNESCO. Tiež sa tu nachádza najmohutnejší jaskynný systém - Stratenská jaskyňa.

Národný park Slovenský raj bol vyhlásený 18. januára 1988, no jeho ochrana bola už od r. 1964, odkedy bolo toto územie vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť.

Vodopád

Lokalita: Kyseľ

Výmera vlastného územia NP:
19 763 ha
Výmera ochranného pásma NP:
13 011 ha
Okresy:
Spišská Nová Ves, Poprad, Rožňava, Brezno

Výmera maloplošných chránených území (MCHÚ) v rámci NP:
3 938 ha (20% z celkovej výmery)
Výmera území európskeho významu:
16 163 ha

Užitočné odkazy