Vitajte na stránke obce Vernár

NP Slovenský raj

Ráno v Slovenskom raji

Lokalita: Tri kopce

Je unikátky horský krasový reliéf, tvorený planinami a hlbokými roklinami a kaňonami a množstvom iných krasových foriem ako sú závrty, bralá, skalé veže a útvary a jaskyne. Z nich najznámejšia je Dobšinská Ľadová Jaskyňa - zapísaná ako svetové prírodné dedicstvo v zozname UNESCO. Tiež sa tu nachádza najmohutnejší jaskynný systém - Stratenská jaskyňa.

Národný park Slovenský raj bol vyhlásený 18. januára 1988, no jeho ochrana bola už od r. 1964, odkedy bolo toto územie vyhlásené za Chránenú krajinnú oblasť.

Vodopád

Lokalita: Kyseľ

Výmera vlastného územia NP:
19 763 ha
Výmera ochranného pásma NP:
13 011 ha
Okresy:
Spišská Nová Ves, Poprad, Rožňava, Brezno

Výmera maloplošných chránených území (MCHÚ) v rámci NP:
3 938 ha (20% z celkovej výmery)
Výmera území európskeho významu:
16 163 ha

Užitočné odkazy