Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

Povinné zverejňovanie

Faktúry

Oberateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
faktúry
Dodávateľ Predmet Fakturovaná
suma
Dátum
20112563 AJFA+AVIS, s.r.o.
IČO: 31602436
Publikacie pre uctovnictvo 48 € vystavenia: 2011-01-28
zverejnenia: 9. 5. 2011
20112563 MADE spol. s r.o.
IČO: 36041688
URBIS 185.89 € vystavenia: 2011-01-03
zverejnenia: 11. 5. 2011

Zmluvy

Dodávateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
zmluvy
Objednávateľ Predmet Zmluvná
cena
Dátum
1 Ing. Jan Ziska
IČO: 44 942 621
Zmluva na cinnost vodneho majstra 3500 € vystavenia: 2011-11-01
zverejnenia: 7. 12. 2011
2 Bystrinka s.r.o.
IČO: 45620105
Zmluvo o dielo 3600 € vystavenia: 2011-11-01 00:00:00
zverejnenia: 2. 11. 2011

Objendávky

Objednávateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
objednávky
Dodávateľ Predmet Cena
objednávky
Dátum