Vitajte na stránke obce Vernár

Povinné zverejňovanie

Faktúry

Oberateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
faktúry
Dodávateľ Predmet Fakturovaná
suma
Dátum
20112563 AJFA+AVIS, s.r.o.
IČO: 31602436
Publikacie pre uctovnictvo 48 € vystavenia: 2011-01-28
zverejnenia: 9. 5. 2011
20112563 MADE spol. s r.o.
IČO: 36041688
URBIS 185.89 € vystavenia: 2011-01-03
zverejnenia: 11. 5. 2011

Zmluvy

Dodávateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
zmluvy
Objednávateľ Predmet Zmluvná
cena
Dátum
1 Ing. Jan Ziska
IČO: 44 942 621
Zmluva na cinnost vodneho majstra 3500 € vystavenia: 2011-11-01
zverejnenia: 7. 12. 2011
2 Bystrinka s.r.o.
IČO: 45620105
Zmluvo o dielo 3600 € vystavenia: 2011-11-01 00:00:00
zverejnenia: 2. 11. 2011

Objendávky

Objednávateľ: Obec Vernár, IČO: 00326682
Číslo
objednávky
Dodávateľ Predmet Cena
objednávky
Dátum