Vitajte na stránke obce Vernár

Poslanci obecného zastupiteľstva

Volebné obdobie 2022-2026

Milan Štrbian
zástupca starostu obce
Vladimír Alexa
predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
Martina Olekšaková
Vladimír Ondruš
Alena Kiňová
Ľubomír Greňa
Milan Knižka

Volebné obdobie 2018-2022

Ondrej Ondruš
predseda komisie pre pozemkové úpravy
Martina Olekšáková
zástupca starostu obce, predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
Mgr. Ľubomír Greňa
poslanec, predseda športovej komisie
Šimon Mindok
poslanec, predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku
Bc. Peter Vernarec
poslanec, predseda sociálnej komisie
Ján Parimucha
poslanec, predseda kultúrnej komisie
Mgr. Andrea Lukáčová
poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie

Volebné obdobie 2014-2018

Miroslav Novotný
zástupca starostu obce, predseda komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy
Ondrej Ondruš
poslanec, predseda sociálnej komisie
Martina Olekšáková
poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie
Pavel Chovan
poslanec, predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku
Ján Parimucha
poslanec, predseda kultúrnej komisie
Jaroslav Alexa
poslanec, predseda športovej komisie
Šimon Mindok
poslanec, predseda komisie pre pozemkové úpravy

Volebné obdobie 2010-2014

Miroslav Novotný
zástupca starostu obce, predseda športovej komisie
Ján Parimucha (od august 2012 do konca volebného obdobia)
Milan Knižka (do august 2012)
poslanec, predseda kultúrnej komisie
Pavel Chovan
poslanec, predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku
Šimon Mindok
poslanec
Martina Olekšáková
poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie
Ondrej Ondruš
poslanec, predseda sociálnej komisie
Šimon Šifra
poslanec, predseda komisie pre spravovanie pozemkov

Volebné obdobie 2006-2010

Ing. Vladimír Ondruš
zástupca starostu obce, predseda komisie pre poľnohospodárstvo
Vladimír Greňa
poslanec, predseda komisie stavebnej a pre ochranu verejného poriadku
Jozef Kunoš
poslanec, predseda kultúrnej komisie
Martina Olekšáková
poslankyňa, predsedníčka finančnej komisie
Mikuláš Ondruš
poslanec, predseda sociálnej komisie
Šimon Šifra
poslanec
Michal Vozák
poslanec, predseda športovej komisie