Vitajte na stránke obce Vernár

Poloha

Poloha
Zemepisná šírka: 48° 55´ 00"
Zemepisná dĺžka: 20° 16´ 30"

Nadmorská výška: 778 m
Najvyššia nadmorská výška: 1545 m (Predná hoľa - Úplaz).

Obec je časťou popradského okresu - Prešovský kraj.

Takmer celý chotár obce spadá pod správu Slovenského raja. Tvoria ho väčšinou Štáne prírodné rezervácie chránené zákonom.

Horniny
Obec Vernár je stavaná na vápencoch a dolomitoch. Môžeme to vidieť v dvoch kameňolomoch v obci, ktoré tohto času už nie sú v prevádzke. V minulosti sa tu ťažili melafíry. O tom svedčia šachty na Borzove.

Povrchové tvary
Obec Vernár je z východu ohraničená vrchmi Úboč a Hronková. Medzi nimi sa nachádza Mokrá dolina. Zo severu ide cesta cez Vernársku tiesňavu z Popradu smerom na Rožňavu a Revúcu. Úboč a Tiesnina sú akási čiara medzi vernárskoua ďalšími časťami Národného parku Slovenský raj. Cez tieto vrchy vedú chodníky do Slovenského raja. Z juhu je ohraničená kopcom Popová, Prednou hoľou a Pánskou lúkou. Kopec Popová oddeľuje Národný park Slovenský raj a Národný park Nízke Tatry. Mlynná a Mokrá dolina sa vo Vernári spájajú do jednej doliny, cez ktorú tečie potok Vernárka. Medzi Holým vŕškom a severozápadnou stranou tiesňavy je krátka dolina, nazývaná Pomedziskaľa.

Podnebie
Obec Vernár patrí do chladnej horskej oblasti s vlhkým až veľmi vlhkým ovzdušim. Inverzie teplôt sú v obci časté. Priemerné teploty dosahujú v júli 12 - 16 °C a v januári -5°C.

Vodstvo
Vernárom pretekajú tri potoky, ktoré sa spájajú do Vernarky. Prvý potok vyviera v Mokrej doline, druhý potok vyviera v Potokoch. Tieto dva potoky sa spájajú do jedného v strede obce. Do neho sa asi 100 metrov ďalej vlieva tretí potok, ktorý vyviera pod Prednou hoľou v Koryte. Tieto potoky sú do začiatku dediny čisté, ale občania ich veľmi znečisťujú, a preto dedinu opúšťajú už znečistené. Vernarka nemeandruje.

Pôdy
Hodne zásadité vápnité hnedé lesné pôdy, ktoré sú len málo úrodné.

Rastlinstvo
Rastlinstvo v obci tvoria dreviny, ostré trávy, machy a paprade. V lesoch prevládajú smreky a borovice, vo vyšších polohách bukové lesy striedajú breziny a po nich ihličnaté lesy. Rastliny sú tu zastúpené prvosienkou jarnou, pŕhľavou, šafránom, konvalinkou a pod.

Živočíšstvo
Typické pre zmiešané lesy a pasienkové lúky sú: mäsožravc - líška, vlk, 2 - 3 medvede, kopytníky - jeleň obyčajný, srnec lesný, diviak lesný, iné - hlodavce, zajace Z vtáctva tu možno vidieť lastovičky, vrabce, kanáriky, straky, škorce, sokola myšiara (málo), myšiara hôrneho a orla krikľavého. Vo Vernárskej tiesňave sídlia krkavce. Hmyz je zastúpený najmä bystruškami a motýľmi. V potoku žijú pstruhy, hlaváče a žaby. Na Pánskej lúke, Faľštine, Štyroch prútoch, Holom vŕšku či Koryte sa pasie dobytok a ovce z poľnohospodárskeho družstva.

Chránené územnia
V okolí Vernára pre bohatú flóru a faunu boli vyhlásené chránené územia. Sám Vernár patrí do Národného parku Slovenský raj. Chránené územia, ktoré ležia v katastri obce: Vernárska tiesňava, Barbolica, Mokrá, Tri kopce, Hranovnícke pleso.

Počet obyvateľov
676 z toho ženy: 346 muži: 330.

Vek
- produktívny: 375
- dôchodcovia: 188
- deti: 113

Všetci obyvatelia majú slovenskú národnosť. Percento nezamestnanosti 10 %.
(Údaje z roku 2001)

Náboženstvo
Prevažná časť obyvateľov je pravoslávneho vyznania, menšia časť sú gréckokatlíci. V minulosti využívali obidve náboženstvá jeden kostol, no pre stále rastúce spory medzi nimi si pravoslávni veriaci v roku pána 1995 postavili nový kostol.

Zamestnanosť
Možnosť zamestnania v obci je veľmi malá, preto obyvatelia cestujú za prácou najmä do Popradu, Hranovnice a Svitu. Pracujú najmä v potravinárskom, strojárskom priemysle, v predajniach, službách a na družstve.

Doprava
Najbližšie mesto je Poprad vzdialené 20 km od obce smerom na sever k Vysokým Tatrám. Vedie ňou cesta 1. triedy. Je hlavným ťahom autobusových liniek medzi Popradom a Rožňavou a medzi Popradom a Revúcou. Okrem týchto spojov obcou premávajú aj autobusy zo Spišskej Novej Vsi a Štrbského Plesa smerom na Prievedzu a Lučenec.
7 km od obce je na Pustom poli železničná stanica Vernár. Tam premávajú osobné vlaky z Červenej Skaly do Margecan a opačne.

Zdravotníctvo
V obci nie je zdravotné stredisko. Občania cestujú za zdravotníckymi službami do neďalekej obce Hranovnica.

Cestovný ruch
Obec v súčasnoti veľmi málo využíva svoje postavenie. Ako vstupná brána do národných parkov Slovenský raj a Národný park Nízke Tatry je tým výnimočná. Jej priame postavenie na území Slovenského raja jej umožňuje priamy a blízky vstup do týchto oblastí.
V lete sem chodia turisti obdivovať hlavne krásy Slovenského raja. Menej ich chodí na západ, čiže na Nízke Tatry. Hlavným cieľom Nízkych Tatier je Kráľová hoľa s neskutočne výnimočným výhľadom. V oblasti Slovenského raja to je Sokol a blízka nádrž Blajzoch. Začiatokm augusta začína v katastri obci hubárska sezóna, takže na svoje si prídu hlavne milovníci dubákov, kozákov, kurčatiek a iných jedlých húb, ktorých je u nás dosť.
V zime tu je pre turistov najviac príťažlivé lyžiarske stredisko. Pomorne dlhá zima je zárukou dobrej lyžovačky. Svahy určené pre náročných aj nenáročných, lacné služby, krásna príroda, to všetko je možné zažiť na vernárskych svahoch nazývaných taktiež Studnička. Z obce je taktiež možný prístup aj do Vysokých Tatier vzdialených od obce asi 30 km.

Služby
Vo Vernári sa nachádzajú 2 súkromné obchody, 2 pohostinstvá, pošta, knižnica, lyžiarske stredisko, požičovňa bicyklov. Ubytovať sa dá okrem pohostinstiev aj v súkromí. Najviac lôžok poskytuje Zotavovňa Vernár.