Vitajte na stránke obce Vernár

Partizán Vernár

Prvá zmienka o našom futbalovom klube pochádza z roku 1953, kedy bol založený a zorganizovaný tzv. SOKOL - dobrovoľná organizácia športu. Táto organizácia sa zamerala hlavne na futbal. Organizáciu založil a viedol Brozák Ondrej. Na začiatku spolu trénovali a neskoršie už mali aj prvé futbalové zápasy ako vo Vernári, tak aj v okolitých obciach. Spočiatku bol o tento šport u dospelého obyvateľstva malý, no neskoršie sa rozšíril na dobrú úroveň.

V roku 1964 mala táto organizácia už 40 členov. Výbor bol 7 členný, predsedom bol Greňa Pavol a tajomníkom Alexa Jozef. Kdispozícii mali ihrisko na Olšinách na jednohektárovej ploche, ktorú r. 1958 zíslak MNV od 12 súkromníkov výmenou za pôdu po tých, ktorí sa poľnohospodárskej pôdy vzdali v prospech štátu a z farských pozemkov. Ihrisko bolo rovné, zatrávnené a dobre oplotené. V tomto roku mala miesna jednota SOKOL jedno futbalové mužstvo, ktoré bolo zapojené aj v súťaži III. triedy v okresnom merítku. Obsadili 4.miesto z 10 mužstiev. V jeseni 1964 založila miestna organizácia SOKOL stolnotenisový oddiel, ktorý pozostával zo 6 hráčov a zúčastňoval sa súťaží družstiev v okrese. Stolný tenis hrávali v sále kultúrneho domu. Ako dopravný prostriedok, ktorý slúžil na presun hráčov na futbalové zápasy, slúžilo auto V3S, ktoré dostala telovýchovná organizácia SOKOL k dispozícii o rok neskôr.

V roku 1967 bola organizácii na požiadanie pridelená miestnosť, kde si umiestnili športovú výstroj a v roku 1969 bola telovýchovná organizácia SOKOL premenovaná na Telovýchovnú jednotu Partizán Vernár.

Telovýchovna jednota úzko spolupracovala s obcou aj pri výstavbe rôznych verejných inštitúcií či športovísk. Kedže máme dobré podmienky pre lyžovanie, začala sa výstavba lyžiarskeho vleku v roku 1972.

V roku 1974 skončil futbalový oddiel na 3. mieste v III. triede. Príčina neúspechu spočíva v tom, že mladí chlapci sú roztrúsení po internátoch, po školách, či zamestnaní v závodoch. Ich tréning bol prakticky nemožný. V rokoch 1980 – 1982 skončilo mužstvo na 2. mieste III. A triedy. Odzrkadlila sa tu snaha Jána Gandžalu, ktorý mužstvo viedol.

V 80-tych rokoch telovýchovna jednota bola činná hneď vo viacerých sférach spoločenského života. Úsek kultúrno-spoločenský zahŕňal okrem iného aj odbornú prednášku o ochrane lesov a lesnej zvery, detské karnevaly či MDD pre žiakov tunajšej MŠ a ZŠ. Každoročne sa členovia televýchovnej jednoty podiaľali na prípravy osláv SNP. Úsek brigádnicky bol veľmi pestrý. Každoročne chodia členovia Telovýchovnej jednoty pomáhať na JRD pri jeho poľnohospodárskych prácach, verejnoprospešné práce sú zamerané na čistenie potoka, čistenie okolia kultúrneho domu či výstavbu Domu smútku. Hlavná iniciatíva brigadníckej činnosti však bola zameraná na pomoc pri výstavbe vlekov a okolia.

Čo sa týka športových úspechov 80-tych rokov, v sezóne 1984-85 skončili naši futbalisti v III. A triede prví a po kvalifikácii s Mlynicou a Podhoranmi sme postúpili 1. krát v histórii nášho klubu do II. triedy. V tomto roku skončilo aj dorastenecké mužstvo na peknom 2. mieste. Netreba zabúdať ani na turistický oddiel Telovýchovnej jednoty, kde každoročne sa konal výstup na Kráľovú hoľu koncom augusta.

...tak takáto je história našej Telovýchovnej jednoty Partizán Vernár od svojho zrodu v roku 1953  do konca 80-tych rokoch. Žiaľ, po tomto období sa už kronika prestala písať, čo je na škodu.

Z novodobej histórie možno spomenúť azda toľko, že na začiatku 90-tych rokoch sa mužstvo prebojovalo do I. A triedy. Popri A-mužstvu mala TJ stále jedno mládežnícke mužstvo a to buď žiaci alebo dorastenci. V sezóne 2001/2002 mužstvo vypadlo do II. triedy a o rok neskor až do III. triedy.. No našťastie v sezónach 2006/2007 a 2007/2008 sa mužstvo opäť prebojovalo do I. A triedy, kde hrá dodnes. V lete roku 2009 sa zmenil názov klubu, Telovýchovná jednota Partizán Vernár sa zmenila už len na Partizán Vernár.

Hoci šport ako taký a záujem o šport neustále klesá, tak samotná obec a ľudia žijúci v nej sú pyšní na futbalovú históriu i terajšie postavenie futbalu v obci. Veď dedina s niečo málo nad 600 obyvateľov hrá I. A triedu, čo je veľký úspech a reklama pre obec. Toto by však nebolo reálne nebyť pár zanietencov, ktorý pre vernársky futbal urobili a urobia veľmi veľa...