Vitajte na stránke obce Vernár

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

Marcel, 2007-06-18 10:42:42

GRATULUJEM!!!!!!

Mio, 2007-06-18 10:42:24

Odkaz pre Joska

Informácie na nete o Vernárskom futbale nikde nenajdeš,iba na tejto Vernárskej web stránke.Vısledky a ostatné technické údaje zo zápasov okresnıch súaží nájdeš na stránke PFZ: www.pfz-poprad.sk a krátke reportáže zo stretnutí sú v ponde¾najšom Korzári,ale iba z I.triedy.Správca Vernárskeho webu pris¾úbil vytvorenie záložky v odseku Šport pod lyžovaním (alebo nad ? ),ale je pracovne dlhodobo mimo Slovenska v krajinách United Kingdom a nestihol to tam vloži.Ako ho poznám,nie je futbalista,takže sa redigovania záložky futbal musí chyti nejakı poriadny futbalovı zanietenec a dohodnú s ním presnejšiu formu tejto záložky.Mohlo by to fungova formou krátkych reportov zo stretnutí Vernára s možnos rôznych pred a pozápasovıch komentárov a pikošiek.Povedal by som k tomu iba to¾ko,že ako si to spravíme,také to budeme ma.

Mio, 2007-06-18 10:26:09

FUN CLUB Vernár

Kto bol vèera prítomnı na zápase,urèite mi dá za pravdu,že atmosféra okolo ihriska nám pripomenula naše nedávne slávne èasy,keï Vernár hral peknıch pár rokov prím v okresnej súaži (terajšia I.trieda) a bol postrachom celej Hornádskej doliny a hodne širokého okolia Popradu.Poïakova treba v najvhodnejšej chvíli oživenému fun klubu za vytvorenú atmosféru a pevne verím,že toto bol iba zaèiatok ïa¾ších peknıch futbalovıch víkendov a s tım spojenou èinnosou tohto fun klubu.Na záver ešte raz:boli ste NO 1.

Mio, 2007-06-18 10:16:51

Postup do II.triedy

Vernár - Hozelec 7:1 (4:0) . Góly Vernára: Kunoš Ján 2,Knižka Ján 1,Knižka Martin 1,Knižka Juraj 1,Brondoš Pavol 1,Gajan Milan 1
Tak predsa sa to podarilo ! Po takmer bezchybnom a vysoko taktickom vıkone Vernarèanov odchádzali Hozelèania s poriadne vyprašenım kožuchom smutní domov a Švabovèanom ostali iba ve¾ké oèi pre plaè.Ak by takto hral Vernár aj v II.triede,nemusel by ma obavy z úèinkovania v nej,práve naopak.
PS 1:Som rád,že sa nemusela odstre¾ova Vernárska Tesnina kvôli (ne)príchodu súpera,bolo by jej škoda
PS 2:oslavy boli hodné postupu a poriadne bujaré,koneène pre obec aspoò malı pozitívny impulz pre mladıch
PS 3 : a teraz len nezaspa na vavrínoch a hor" sa detvo môjho rodu na odvekıch rivalov z nedávnych èasov minulıch (Šuòava,L.Teplièka,Vikartovce ...)

Fanúšik Vernarského futbale, 2007-06-16 10:01:32

Zajtra exisenènı zápas........Vernár-Hozelec.......bude aj fanclub Vernára....všetko je prichystané na oslavy.....Vernár do toho!!!!

Josko, citrnko@post.sk, 2007-06-15 11:20:43

Mio

Kde môžem získa nijake tie informácie okolo Vernarského futbalu??? Nikde na nete to neviem zohnat.

Mio, 2007-06-15 07:48:32

Rozhodcovia v nede¾u

Po zrelej úvahe a použití kombinácií rôznych dedukènıch metód som presvedèenı o takomto obsadení nede¾nıch zápasov :
Vernár - Hozelec ... Ing.Maliòák;
Švábovce - Sp.Štiavnik ... p.Chmura.
PS 1: Jedine oni majú prvoligovú licenciu , p.Chmura pískal Vernáru v Kurimanoch a p.Maliòák je Štiavnièan .
PS 2: Dúfam , že sa Vernarèania v poslednom rozhodujúcom zápase nepokakajú a využijú svoje partizánske vlohy po svojich dedoch premiešané telgárskou a hranovníckou krvou . V najhoršom prípade ešte existuje možnos odstrelu Tiesniny ako poèas SNP a následného nepricestovania súpera na zápas , takže by bolo opä 3:0 kont. (už po ko¾kı raz na jar?)...

Mio, 2007-06-15 07:37:01

Postup do II.triedy

Mimochodom,Vernár nakoniec vyhral v Kurimanoch "iba" 3:0 kontumaène kvôli neoprávnenému štartu hráèa Kuriman,èo troška dehonestovalo vıkon Vernarèanov,ale vždy lepšie vrabec v hrsti ako drôtom do oka.

Mio, 2007-06-15 07:19:35

Vernár - Hozelec

Zaujímavú vec som si všimol pri delegovaní rozhodcov na zápasy Vernár-Hozelec a Švábovce-Spišskı Štiavnik,kde sú delegovaní prvoligoví rozhodcovia,ale doteraz neboli uverejnené ich mená.Tieto tajnosti PFZ naznaèujú,že PFZ venuje tımto rozhodujúcim zápasom maximálnu pozornos kvôli vylúèeniu rôznych boènıch tlakov zainteresovanıch mužstiev.Bodaj by to takto bolo stále poèas celej sezóny.

Mio, 2007-06-13 11:34:24

Vernár v II.triede

Vernár už postúpil do II.triedy?Tak páni,pozor,lebo dopredu prognozova sa nevypláca;kto videl zápas Vernár-Spišskı Štiavnik 3:0 kont. (alebo 2:2?) dá mi za pravdu,že by jednou nohou v II.triede neznamená automaticky postup a teši sa môžete až po odohratí posledného zápasu v nede¾u s Hozelcom.Som rád,že sa Vernár prejavil pred poèetnou kulisou nezávislıch pozorovate¾ov zo Šváboviec a prvoligovım rozhodcom minulú nede¾u v Kurimanoch.Dúfam,že Vernarèoky nepremrhajú jedineènú šancu postúpi hore v nede¾u s Hozelcom a využijú super derby súdružské vzahy medzi Hozelcom a Švábovcami a získajú povestnú poslednú kvetinku.

!!!!!!!, 2007-06-12 16:14:50

Postup do druhej triedy - to je fakt uspech

Vlasta Sifrová, HK cz, riha.milovice@seznam.cz, 2007-06-12 12:58:35

Pozdrav

Jsem dcera Josefa ¡Sifra nar.1904 na Vernáru.Každı rok jezdíme do Vrbova a vždy musím zajít na Vernár,abych zavzpomínala na svého otce(dnes už nežijícího) kterı nám velice rád vyprávìl o své obci a svıch pøíbuznıch.Bohužel nikoho tam neznám,slyšela jsem od otce,že má bratry Simona,Jana,Juraja a jinı.Chci pouze napsat,že vaše malebná obec a okolí zbožnuji.Kdyby mi nìkdo chtìl napsat o mıchpøíbuznıch budu ráda.Vlasta

????, 2007-06-12 10:18:28

mas pravdu, chcelo by to viac futbalu na tejto stranke. vsak vernarski futbalisti postupuje do 2. triedy. to budu oslavy,,,::
peto

lubo, 2007-06-12 10:16:08

kedy tam date nieco o vernarskom futbale????

putta perro, 2007-05-28 13:25:15

woow

niekomu tu asi pekne pere