Vitajte na stránke obce Vernár

Lyžiarský areál Studničky

Stránka nieje optimalizovaná pre prehliadač Internet Explorer! Pre korektné zobrazenie stránky použite internetový prehliadač akým je Firefox alebo Google Chrome.

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

Marcel, 2007-06-18 10:42:42

GRATULUJEM!!!!!!

Mio, 2007-06-18 10:42:24

Odkaz pre Joska

Informácie na nete o Vernárskom futbale nikde nenajdeš,iba na tejto Vernárskej web stránke.Vısledky a ostatné technické údaje zo zápasov okresnıch súaží nájdeš na stránke PFZ: www.pfz-poprad.sk a krátke reportáže zo stretnutí sú v ponde¾najšom Korzári,ale iba z I.triedy.Správca Vernárskeho webu pris¾úbil vytvorenie záložky v odseku Šport pod lyžovaním (alebo nad ? ),ale je pracovne dlhodobo mimo Slovenska v krajinách United Kingdom a nestihol to tam vloži.Ako ho poznám,nie je futbalista,takže sa redigovania záložky futbal musí chyti nejakı poriadny futbalovı zanietenec a dohodnú s ním presnejšiu formu tejto záložky.Mohlo by to fungova formou krátkych reportov zo stretnutí Vernára s možnos rôznych pred a pozápasovıch komentárov a pikošiek.Povedal by som k tomu iba to¾ko,že ako si to spravíme,také to budeme ma.

Mio, 2007-06-18 10:26:09

FUN CLUB Vernár

Kto bol vèera prítomnı na zápase,urèite mi dá za pravdu,že atmosféra okolo ihriska nám pripomenula naše nedávne slávne èasy,keï Vernár hral peknıch pár rokov prím v okresnej súaži (terajšia I.trieda) a bol postrachom celej Hornádskej doliny a hodne širokého okolia Popradu.Poïakova treba v najvhodnejšej chvíli oživenému fun klubu za vytvorenú atmosféru a pevne verím,že toto bol iba zaèiatok ïa¾ších peknıch futbalovıch víkendov a s tım spojenou èinnosou tohto fun klubu.Na záver ešte raz:boli ste NO 1.

Mio, 2007-06-18 10:16:51

Postup do II.triedy

Vernár - Hozelec 7:1 (4:0) . Góly Vernára: Kunoš Ján 2,Knižka Ján 1,Knižka Martin 1,Knižka Juraj 1,Brondoš Pavol 1,Gajan Milan 1
Tak predsa sa to podarilo ! Po takmer bezchybnom a vysoko taktickom vıkone Vernarèanov odchádzali Hozelèania s poriadne vyprašenım kožuchom smutní domov a Švabovèanom ostali iba ve¾ké oèi pre plaè.Ak by takto hral Vernár aj v II.triede,nemusel by ma obavy z úèinkovania v nej,práve naopak.
PS 1:Som rád,že sa nemusela odstre¾ova Vernárska Tesnina kvôli (ne)príchodu súpera,bolo by jej škoda
PS 2:oslavy boli hodné postupu a poriadne bujaré,koneène pre obec aspoò malı pozitívny impulz pre mladıch
PS 3 : a teraz len nezaspa na vavrínoch a hor" sa detvo môjho rodu na odvekıch rivalov z nedávnych èasov minulıch (Šuòava,L.Teplièka,Vikartovce ...)

Fanúšik Vernarského futbale, 2007-06-16 10:01:32

Zajtra exisenènı zápas........Vernár-Hozelec.......bude aj fanclub Vernára....všetko je prichystané na oslavy.....Vernár do toho!!!!

Josko, citrnko@post.sk, 2007-06-15 11:20:43

Mio

Kde môžem získa nijake tie informácie okolo Vernarského futbalu??? Nikde na nete to neviem zohnat.

Mio, 2007-06-15 07:48:32

Rozhodcovia v nede¾u

Po zrelej úvahe a použití kombinácií rôznych dedukènıch metód som presvedèenı o takomto obsadení nede¾nıch zápasov :
Vernár - Hozelec ... Ing.Maliòák;
Švábovce - Sp.Štiavnik ... p.Chmura.
PS 1: Jedine oni majú prvoligovú licenciu , p.Chmura pískal Vernáru v Kurimanoch a p.Maliòák je Štiavnièan .
PS 2: Dúfam , že sa Vernarèania v poslednom rozhodujúcom zápase nepokakajú a využijú svoje partizánske vlohy po svojich dedoch premiešané telgárskou a hranovníckou krvou . V najhoršom prípade ešte existuje možnos odstrelu Tiesniny ako poèas SNP a následného nepricestovania súpera na zápas , takže by bolo opä 3:0 kont. (už po ko¾kı raz na jar?)...

Mio, 2007-06-15 07:37:01

Postup do II.triedy

Mimochodom,Vernár nakoniec vyhral v Kurimanoch "iba" 3:0 kontumaène kvôli neoprávnenému štartu hráèa Kuriman,èo troška dehonestovalo vıkon Vernarèanov,ale vždy lepšie vrabec v hrsti ako drôtom do oka.

Mio, 2007-06-15 07:19:35

Vernár - Hozelec

Zaujímavú vec som si všimol pri delegovaní rozhodcov na zápasy Vernár-Hozelec a Švábovce-Spišskı Štiavnik,kde sú delegovaní prvoligoví rozhodcovia,ale doteraz neboli uverejnené ich mená.Tieto tajnosti PFZ naznaèujú,že PFZ venuje tımto rozhodujúcim zápasom maximálnu pozornos kvôli vylúèeniu rôznych boènıch tlakov zainteresovanıch mužstiev.Bodaj by to takto bolo stále poèas celej sezóny.

Mio, 2007-06-13 11:34:24

Vernár v II.triede

Vernár už postúpil do II.triedy?Tak páni,pozor,lebo dopredu prognozova sa nevypláca;kto videl zápas Vernár-Spišskı Štiavnik 3:0 kont. (alebo 2:2?) dá mi za pravdu,že by jednou nohou v II.triede neznamená automaticky postup a teši sa môžete až po odohratí posledného zápasu v nede¾u s Hozelcom.Som rád,že sa Vernár prejavil pred poèetnou kulisou nezávislıch pozorovate¾ov zo Šváboviec a prvoligovım rozhodcom minulú nede¾u v Kurimanoch.Dúfam,že Vernarèoky nepremrhajú jedineènú šancu postúpi hore v nede¾u s Hozelcom a využijú super derby súdružské vzahy medzi Hozelcom a Švábovcami a získajú povestnú poslednú kvetinku.

!!!!!!!, 2007-06-12 16:14:50

Postup do druhej triedy - to je fakt uspech

Vlasta Sifrová, HK cz, riha.milovice@seznam.cz, 2007-06-12 12:58:35

Pozdrav

Jsem dcera Josefa ¡Sifra nar.1904 na Vernáru.Každı rok jezdíme do Vrbova a vždy musím zajít na Vernár,abych zavzpomínala na svého otce(dnes už nežijícího) kterı nám velice rád vyprávìl o své obci a svıch pøíbuznıch.Bohužel nikoho tam neznám,slyšela jsem od otce,že má bratry Simona,Jana,Juraja a jinı.Chci pouze napsat,že vaše malebná obec a okolí zbožnuji.Kdyby mi nìkdo chtìl napsat o mıchpøíbuznıch budu ráda.Vlasta

????, 2007-06-12 10:18:28

mas pravdu, chcelo by to viac futbalu na tejto stranke. vsak vernarski futbalisti postupuje do 2. triedy. to budu oslavy,,,::
peto

lubo, 2007-06-12 10:16:08

kedy tam date nieco o vernarskom futbale????

putta perro, 2007-05-28 13:25:15

woow

niekomu tu asi pekne pere