Vitajte na stránke obce Vernár

Návštevná kniha

Pridať nový príspevok

@ na n-tú, 2007-10-22 14:23:48

Ta èavte,Vernarèaòe!!! Ta èumite,že som už z exilu doma,ta ne? Ta bo tam hore,ta myslim na Ho¾i,ta tam taká žima je,že tam medveïe fekajú dolu do dolinoch,bo že im na Martalúzke jeden a na chate na Šuškovej druhy bufet pozatverjala horska služba,bo že ich vraj prevadzkuju bez papieroch a že piju aj po zavereènej a potom že ve¾ky borde¾ robja a hulakaju až do rana a potom že sa na nich druhje zvieratka s tam hora sažuju na tje správy Narodnych Parkoch.A že nemaju zaèo chlasta bo že im totje hranovnickje cigaòe šitkje borovnice i maliny i brusnice a i šitkje griby vyzbjerali,ta že na jar sa idu vyzbroji kalašnikovami a že tam hore nepusja nijakoho tmavšoho,lem samych vernarèanoch,ta že mae na Ho¾u lem pekne s cestovnyma pasami chodi,bo že obèanskje nestaèja bo že sa ¾achko fa¾šuju.Ta vam povjem,buv som rjadne prekvapeny,ke po navrae z exilu otvorim inernet a èo òevidim? Ta vernarèane vypraši¾i šmacaroch vo futbale,ta vas netrafi š¾ak? Ta ja som sebe mys¾ev,že Teplica ma dobry piesok,vybornych futba¾istoch a povno cigaòoch, a teraz pozeram, že jej ostav už lem biely piesok a èiernje spoluobèane , ta jak to dobre ku sebe iïe , ta òe? A se si nevšimli,vernarèaòe,jak sa mi zlepšiv pravopis? Bo ja tam hore na Ho¾i od nudy som sa aj slovenèinu zaèav uèi,lem tje mekèeòe mi nejdu odbura,bo my mjako reèujeme a ja s rjadim pod¾a hesla : ta piš jak èuješ a èitaj jak vidiš,ta prepaèe ke vam totu vašu stranku mojov hlaholikov kazim.Ta sa maje

Mio, 2007-10-22 11:07:54

Pre veènıch pesimistov

Nedá mi nereagova na niektoré slovné prestrelky zúèastnenıch úèastníkov tejto návštevnej knihy.Nobelovu cenu by som navrhol vynálezcovi internetu za to,že si ktoko¾vek kedyko¾vek akoko¾vek kdeko¾vek môže vyjadri svoj vlastnı názor na hocijakú tému,dokonca anonymne a samozrejme bez minutia èo len 1 cm2 papiera a nejakıch písatok a obálok a poštovıch známok atï....Stále tvrdím,že 1000 ¾udí - 1000 názorov,takže ažko mi je hodnoti kvalitu alebo vıstižnos jednotlivıch príspevkov,ale ak samozrejme neporuším svojim príspevkom urèité zákony,pod¾a ktorıch by som mohol by našími orgánmi popoahovanı za urèité intímne miesta,tak si možem hovori èo chcem a písa èo chcem,a nikto mi v tom nezabráni...Nemáme my už vlastne v našej republièke pravú západniarsku demokraciu? A "kazi túto peknú stránku hlúpymi príspevkami"...A má právo niekto hodnoti "hlúpos" alebo naopak "múdros" tıchto príspevkov? Však keï s tım príspevkov (ne)suhlasím,tak buï naòho zareagujem alebo si prekliknem na inú,krajšiu stránku...Myslím si,že Tí neskôr narodení si vôbec nevážia súèasné možnosti a to nielen èo sa tıka slobodného vyjadrenia svojho názoru,ale celkovo možností "takzvaného" nového demokratického systému,ktorí tu máme po mnohıch rokoch tvrdého socializmu a komunizmu,kedy to fungovalo s vyjadrovaním vlastnıch názorov a otvárania si vlastnej papu¾ky na plno troška,alebo podstatne inak?

Mio, 2007-10-22 10:40:57

Pre priaznivcov futbalu

Dospelí: Spišská Teplica - Vernár 0:1
Góly: Gandžala Lukáš
Mimoriadne cenné tri body z vonku doviezli naši hôrni chlapci a opä útoèia na špicu tabu¾ky.O tıždeò privítame silnú a nepríjemnú Hôrku a potom už dáme nepriaznivcom vernárskeho futbalu na celú zimu pokoj a uvo¾níme priestor pre iné a pre inıch.
Dorast: celé kolo bolo zrušené pre nepriaznivé poèasie (sneh)

palo koza, 2007-10-21 22:08:52

FOOTBALL

Partizani sa konecne prebudili zo zimneho spanku a porazili SP. TEPLICU 0:1 dufam TRESKA z tesca ze ten prispevok nebol STUPIDNY

palo koza, 2007-10-21 22:04:06

treska z TESCA

Tak Ty asi nemas zmysel pre humor.ty co nenapises niejaky prispevok ked nie si STUPID ale len komentujes.

@ na n-tú, 2007-10-19 10:53:59

Novie vernarèane

Ta ešèe prepaète,kym odidem do exylu,ta aj Hanèi Handulovie sa narodiv novovernarèan ? Ta i ja gratu¾ujem a starostovi odkazujem , že totym dvom novym vernarèanom žeby do koliski dav aj dajaki peòažni pryspevok okrem f¾aški zo slivovicov , bo štat naš slavni ych zas ras odžubav o peòeži , bo som èuv že kebi postrpeli ešèe do novoho roka , ta bi aj po 25-tysyc slovenskich peòazoch dostaly.Ta si mislym že vernarèane bi maly dosta aj po 100-tysyc , bo to inakša fajta jak druhje - partyzanska. Ta teras sa fakt majce a naèysto zbohom buïte.

@ na n-tú, 2007-10-19 09:46:43

Ta sa nehòevajte vernarèane,ta sa musym ukry do exylu a sjahnu hluboko do našych lesoch a horoch bo robja na mòe chvalapanubohu že lem slovnje nalety , ta asi totje Ve¾mo Inteligentje Persony spoza mlakoch , ta chodzjakje ribi i znaèki a dokonca aj potomok toho slavnoho writera èo pysal pribehy z Aljaski. Ta koneène si viskušam partyzanski sposob boja jak našo predkove , ta i bunker už mam vih¾adnuty , lem neznam èi ho stihòem opravi bo už kalamytu hlasja na tentu vykend... Ta potom ke prejde zima a nalety ta mi pošlite hore mejla a možno zidem po vlatnych nohoch abo sa dajak skotu¾am dolu dolinov a dam si s vami vernarèane dajakje to poldeco abo možno aj desa a piveèkom ich zapijeme v našej krème u Sokola.Ta sa majte zbohom

Treska, 2007-10-19 09:06:17

Tomu vravim citanie, cudzi si hned spravia obraz o tom aky stupidi tu ziju ked sa na tomto bavia.

@@@, 2007-10-19 01:02:59

len tak dalej mily @ na n-tú aspon tu je co citat

ja sam, 2007-10-18 23:30:23

Co uz, niekto v robote nema co robit a vypisuje tu.

d.london, 2007-10-18 22:53:58

je mi velmi luto ze na takej peknej stranke citam same hluposti to uz nieje nic nove co by si vernarci na celom svete precitali?blahozelam Hanke Handulke aj Mlynarcikovcom na pile.Hani zavolaj mi nemam tvoje cislo-ukradli mi telefon

LM TEAM, 2007-10-18 19:04:14

Šitkym našim Lukaškom ve¾a zdravièka a hlavne našomu ,,plesarovi' !!!
ZDRUFFF;-))

@ na n-tú, 2007-10-18 14:37:01

Poèasovo upozoròenje

Ta vernarèane,ta ste už prezuli zimnje gumi za ¾etnje po jak poèumujem po tej I¾kovej poèasovej straòke ta norma¾ne na zavtra už predpoveda fujavicu a porjadnu snehovu,že aj snehovo jaziki sa už budu oblizova , ta chitro do autoservisoch a gumoservisoch vekajte bo to nesranda skoncova so svojym p¾echovim mylaèikom hne f esnine f prvej ¾avotoèivej zataèke za odboèkov do Mostovej.Ta ja sa už lem smejem na celje vrata bo ja to šetko genyjalne dopredu predvydav a prezuv gumi pret dvomy tidòami (ta lem neprezradte našym polismanom že som preto meòiv bo napredku už buli takie vièuchanie že až kordy s òich trèali...).Ta f dobrom vas ešèe ras pozdravujem , vernarskje šofere

@ na n-tú, 2007-10-18 14:17:52

Vernarskie novyni

Ta se èuli novu novynu? Ta ke buïee prepysova auto a meny znaèku ešpezetku za novu alebo kradnu nove za stare ta ot novoho roka ale òe hne ot zaèiatku ale aš polroka po novom roku budee muse doòes našym polismenom na papieru potvïeòje o jakejska oroginalite toho vašoho auta a autièkare èo ich nosja spoza mlaky ta hne od zaèatku novoho roka,ta to òe na porazeòja ??? A samoška že bi to bulo ineresòejšie ta za každi taki zdrap papyera samoška že musye zacvaka 1500 aš 3000 peòazoch slovjenskich.Ta viïie ta tak sa peòažki daòovòikoch viahuju s kešeòoch rafinovano vonka a roby poctyvo od ranej tmi do noènej tmi.Ta pozdravujem šetkich policajtoch bo ke ma aj opytoho za volantom zastavja ta im aòi nezastavym lem ces sjahnuty obloèok im zakrièim že som peòaze na pokutu minuv na papier o originalite toho mojoho auta.Ta lem preto vas vernaèane upozoròujem ta že neprepysuje auta až do naèystoho zhrdzaveòja a ke budete kradnu auto ta si vopred ot majite¾a pitajte papier èi ho ma naèysto origina¾ne.Ta èawte

@ na n-tú, 2007-10-18 09:31:01

Ta ešèe som zabudnuv na vernarskich slotovcoch

Ta prepaèce,ale totu chorobu šuòavskych kravoch ta nenašli našo dochtore a odbornici,ale èuduj sa svete...ta Maïare,boha im !!!!!! Ta to ne provokacija najtvrdšoho zrna ? Ta toto si dame v našej republike robic a moralku našich šuòavskich kraf rozvraca ? Ta už nerozvracaju , bo už rozvratili bo už su šitkie pod šuòavskou zemièku pochovanje , ale ta toto nem dopadne dobre , bo pus maïara v pokoju pod Tatri a pozri èo ti on dobroty porobeje...Zakaz vstupu maïarom na Slovensko a na Vernar bo èo ke najdu šalenu chorobu aj našim vernarskim kravièkom...a husiatkom a kaèiatkom a kuriatkom a svinèikom a konikom...Ta ve pokapeme od hladu a od niènerobeòja.Ta preto treba chitro rampu aj hore na Popovu namontovac a ne lem po lesoch èo èlovek ani drevo nemože ukradnuc a žadnoho maïara ces kopec netreba pustic.Ta naj si idu dookola ces Bazmek city alebo cez Žilinu,ta som zvedavi èi ich tamadi Slota pusti...Ta sa majce